ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΠΕΣΕ ΧΙΟΝΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ 112 ΧΡΟΝΙΑ

 

του Ανειδίκευτου Συνεργάτη

Θυμώνω πολύ όταν ακούω τη φράση «...θα χιονίσει ακόμη και στην Αθήνα». Λες και η Αθήνα βρίσκεται στην Κεντρική Αφρική. Μπορεί η ελληνική πρωτεύουσα να είναι της γης το δακτυλίδι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και άχιονη.

Η ιστορία αναφέρει ότι από το 1900 μέχρι το 2012 στην Αθήνα είχε 500 μέρες χιονόπτωσης, δηλαδή 4,5 μέρες το χρόνο κατά μέσο όρο. Μάλιστα, το χειμώνα 1991-1992 σημειώθηκαν 19 μέρες χιονόπτωσης, 13 το 1929 και 12 μέρες το 1983 και το 1911.

Τελευταία βεβαίως παρατηρείται μια κάμψη των χιονοπτώσεων στην Αθήνα. Έτσι ενώ μέσα σε 84 χρόνια, από το 1900 έως το 1983 είχαμε μόλις τέσσερα χρόνια χωρίς ούτε μία μέρα χιονόπτωσης, την περίοδο 1984-2011, δηλαδή μέσα σε 28 χρόνια, έχουμε πέντε άχιονες χρονιές.

Η ιστορία τα τελευταία 110 χρόνια έχει καταγράψει δύο φορές χιόνια τον μήνα Απρίλιο και πέντε το Νοέμβριο, καθώς και έξι φορές χιονισμένα Χριστούγεννα.

Διαβάστε ακόμα:

Λυκαβητός, ο λόφος των λύκων