Ο ΗΡΩΑΣ ΤΙ ΜΠΙΘΕ ΚΟΥΑΓΙ

 

του Ανειδίκευτου Συνεργάτη

Στην αρβανίτικη φράση τι μπίθε κούαγι οφείλεται το όνομα Κολοκοτρώνης. Το μυστικό αποκάλυψε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο γιο του Κωνσταντίνο. Ο διάλογος μεταξύ των δύο ανδρών που φέρει ημερομηνία 29 Αυγούστου 1840, διεσώθη από τον Κωνσταντίνο.

Στο επίμαχο σημείο του, αυτό που αφορά το πώς προήλθε το όνομα Κολοκοτρώνης, εμφανίζει τον εθνικό ήρωα να εκμυστηρεύεται στο γιο του τα εξής:

Ο Δήμος -ήταν ο προπάππος του- ωνομάζετο Μπότσικας, διότι ήτο κοντόχονδρος και ο Γιάννης –ήταν ο παππούς του– επειδή ήταν παχύς και αδύνατος, τον επωνόμασαν οι Αρβανίται τι μπίθε κούαγι, δηλαδή ο κ... του είναι σαν κοτρόνι και του έμεινε Κολοκοτρώνης.

Διαβάστε ακόμα:

Ηρωες και προδότες αν χρειαστεί