Απαλλαγη απο το μαθημα των θρησκευτικων

 

Διάβασα αυτήν την είδηση και ενδιαφέρθηκα να μάθω περισσότερα, μια και στο παρελθόν είχα αναρτήσει και σχετικό άρθρο. Η Είδηση έλεγε: «Η Ένωση Αθέων χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία δικαιώνει επιτέλους τις προσπάθειές μας για τη διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών, την οποία καταγγείλαμε ήδη από την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου, το 2015.»

Θυμίζω πως η εγκύκλιος εκείνη αξιοποιεί προσχέδιο που είχε σταλεί από θεολόγους καθηγητές και δε λάμβανε υπ όψη τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις δύο ανεξάρτητων αρχών: της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Συνηγόρου του Πολίτη.

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει, ήδη από το Σεπτέμβριο, μετά τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να συμμορφωθεί με αυτές. Αυτή η μη συμμόρφωση έχει αποτέλεσμα να διατηρείται σύγχυση γύρω από το θέμα και να δεχόμαστε καταγγελίες για αυταρχικές και παράνομες αρνήσεις χορήγησης απαλλαγών, ακόμη και σε μαθητές που απαλλάσσονταν κανονικά, για συνειδησιακούς λόγους, τα προηγούμενα έτη.

Θέλησα να μάθω περισσότερα – αν όλο αυτό έγινε από πρωτοβουλία της Ένωσης Αθέων και επικοινώνησα μαζί τους. Μου απάντησαν αμέσως

''Βέβαια και πρόκειται για πρωτοβουλία της Ένωσης Αθέων. Σχετίζεται με μία από τις δύο δικαστικές προσφυγές μας οι οποίες αλληλοσυνδέονται... 

H συνέχεια εδώ...nikosonline.gr