ΕΠΟΧΗ ΦΘΟΡΑΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ)...

Από σήμερα, λέει, 22 του μήνα μπαίνει το φθινόπωρο. Μαλακίες. Δεν υπάρχει κανένα φθινόπωρο. Αυτά τα έχει καταργήσει εδώ και χρόνια ο αποδυτηριάκιας. Έχουν αυτοκαταργηθεί, δηλαδή, οι τέσσερις εποχές του χρόνου, και το ένα τρίμηνο κοροϊδεύει το άλλο, επόμενο και προηγούμενο.