ΤΟΝ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Τα ''Νέα'' είναι του Μαρινάκη. Η εφημερίδα από παράδοση στηρίζει τη λεγομένη ''δημοκρατική παράταξη'', δηλαδή το υποτιθέμενο ''κέντρο'', άρα στέκεται αντιπολιτευτικά στη ''δεξιά''.