ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ Π.Ν.Π. ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ 360 ΜΟΙΡΩΝ

 

του Ανειδίκευτου Συνεργάτη

Είναι καταπληκτική, όντως η ευκολία με την οποίαν η κυβέρνηση διολισθαίνει στο παρελθόν, που ως αντιπολίτευση αποκήρυσσε μετά βδελυγμίας. Το Σάββατο ο πρωθυπουργός υπέγραψε την πρώτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποίαν τροποποιείται προς το ευνοϊκότερο για συγκεκριμένους οφειλέτες η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις.

Τόσον ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός όσο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρος του κοινοβουλίου, είχαν δεσμευτεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εφάρμοζε ποτέ αυτή την πρακτική νομοθέτησης, με την οποία καταργείται όπως έλεγαν ο ρόλος της Βουλής.

Τώρα επικαλούνται τη θεωρία του ολίγον έγκυος, προαναγγέλλοντας ότι η Π.Ν.Π. θα κυρωθεί τη Δευτέρα και όχι μέσα σε σαράντα ημέρες, όπως επιτρέπει το Σύνταγμα. Ενδιαφέρουσα, όμως είναι και μία άλλη πτυχή της υπόθεσης, το γεγονός ότι η Π.Ν.Π. τροποποιεί νόμο που ψηφίστηκε προ ημερών. Και εις ανώτερα...

Διαβάστε ακόμα:

Ο στρατηγός Πάνος και τα πολεμικά του σχέδια